Luật sư bất động sản

Tranh chấp liên quan đến nhà đất luôn chiếm một tỷ lệ rất lớn so với các loại án khác. Nguyên nhân là do bên cạnh pháp luật về đất đai nhà ở rất phức tạp thì còn do ý thức của nhiều người khi tham gia quan hệ pháp luật này. Không biết, không hiểu pháp luật, trong khi nhà đất là tài sản lớn nhưng khi giao dịch mua bán chuyển nhượng lại thường qua loa, nhiều khi mua ngôi nhà bạc tỷ nhưng chỉ viết vài chữ nguệch ngoạc. Đến khi có biến động giá cả lên xuống lại phát sinh tranh chấp.

Chúng tôi luôn quan tâm đến ngôi nhà, thửa đất của bạn vì nó có ý nghĩa đặc biệt đối với nhiều người. Khi bạn tạo lập nên ngôi nhà, thửa đất thì nó cần được bảo vệ, không phải từ kẻ trộm mà từ những người liên quan.