Luật sư thừa kế

Tâm lý người Việt Nam khi còn sống ít khi lập di chúc định đoạt tài sản, có chăng cũng chỉ là lời nói cho đứa này ngôi nhà, để lại cho đứa kia miếng đất. Đến khi chết rồi, những người có quyền thừa kế quay ra tranh chấp, mà họ là ai?, thông thường là anh chị em ruột với nhau. Cũng vì không có di chúc phân định rõ ràng di sản giao cho người nào nên dẫn đến việc anh chị em trong gia đình không thèm nhìn mặt nhau tại tòa. Giải quyết các vụ án tranh chấp thừa kế chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng bởi cũng giống như vợ chồng tranh chấp trong án ly hôn, các anh chị em một khi đã tranh chấp với nhau thì rất quyết liệt, không ai chịu nhường ai.

dich vu thua ke

Vì vấn đề thừa kế luôn nhạy cảm như thế nên đòi hỏi luật sư cũng phải hết sức tế nhị, tư vấn sao cho thấu tình đạt lý.

Chúng tôi luôn nhận thức rõ yêu cầu này.