Luật sư tranh tụng án hành chính

“Thượng tôn pháp luật” là nguyên tắc sống hàng đầu của mỗi công dân, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật thể hiện sự văn minh của mỗi người. Tuy nhiên, đôi lúc những người thừa hành pháp luật, đại diện cho nhà nước cũng có những hành vi, quyết định không chuẩn trong quá trình quản lý nhà nước. Khi đó, những người mà quyền lợi của họ bị ảnh hưởng bởi những hành vi, quyết định sai trái đó có quyền lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình. Pháp luật hiện nay cũng đã tạo một hành lang thông thoáng cho người dân thực hiện quyền này. Thế nhưng, quá trình khiếu nại, kiện tụng cán bộ, cơ quan nhà nước luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Nhà nước đã trao quyền cho mình nhưng nhiều người rất ngại khi thực hiện quyền của mình.

dich vụ tranh tung hanh chinh

Chúng tôi hiểu và cảm thông tâm lý này của các bạn. Vì vậy, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các bạn thực hiện tốt nhất quyền lợi của mình. Có chúng tôi bên cạnh, các bạn sẽ vững tin hơn khi gõ cửa khiếu nại hoặc khởi kiện cán bộ, cơ quan nhà nước đã thực thi không đúng pháp luật gây thiệt hại cho mình.