Tuyển kế toán

Nhằm phục vụ cho việc hợp tác với các công ty tài chính trong lĩnh vực thu hồi công nợ, Công ty luật Sava đang chuyển đổi phương pháp tính thuế từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ. Vì vậy công ty có nhu cầu tuyển kế toán với yêu cầu cụ thể như sau: …xem chi tiết