Tranh luận trái chiều về quy định quyền chuyển giới trong luật

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng quyền chuyển đổi giới tính là quyền con người, cần phải được ghi nhận trong luật.

Báo cáo xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về quy định này trong Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, nhiều ý kiến cho rằng, việc khẳng định Nhà nước không thừa nhận việc chuyển đổi giới tính ngay trong dự thảo luật cần được cân nhắc kỹ, bởi có thể xâm phạm đến quyền con người đã được ghi nhận trong Hiến pháp.

Hơn nữa, một mặt vừa quy định Nhà nước không thừa nhận việc chuyển đổi giới tính, nhưng mặt khác lại quy định cho phép cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi hộ tịch và có các quyền nhân thân khác là mâu thuẫn nhau.

Đa số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật cho rằng quyền chuyển đổi giới tính là quyền con người, cần phải được ghi nhận trong luật.

image001

Ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Do việc chuyển đổi giới tính không chỉ liên quan đến quyền nhân thân của một cá nhân, mà kèm theo đó là rất nhiều vấn đề xã hội phát sinh, chẳng hạn như hành lang pháp lý cho việc áp dụng các biện pháp y học để chuyển đổi giới tính, hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến y tế, bảo hiểm, hôn nhân và gia đình, các chính sách an sinh xã hội…, nên để bảo đảm tính thận trọng, hợp lý, Ủy ban Pháp luật đề nghị chỉnh lý nội dung này theo hướng xác định đây là quyền con người, quyền này sẽ thực hiện theo quy định của luật.

“Trên cơ sở đó, Quốc hội sẽ giao cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, đề xuất để Quốc hội xem xét, quyết định vấn đề này bằng một văn bản luật”, ông Phan Trung Lý nói.

Ông Nguyễn Doãn Khánh – Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng quy định như dự  thảo sẽ “vướng” vì Luật Hôn nhân và gia đình không thừa nhận hôn nhân đồng giới.

Ngoài thiếu hành lang pháp lý liên quan đến thủ tục y tế, xã hội xem xét công nhận, ông Nguyễn Doãn Khánh đặt vấn đề: “Trong giai đoạn hôn nhân gia đình đang tồn tại thì một người chuyển đổi giới tính sẽ phải xử lý mối quan hệ trong gia đình của người ta như thế nào? Quan hệ giữa người này với các con và người khác ra sao?”.

Cho rằng hệ luỵ về mặt xã hội rất lớn trong khi chưa có cơ sở pháp lý để xử lý, theo ông Nguyễn Doãn Khánh, không nên quy định vấn đề này trong Bộ luật Dân sự (sửa đổi)./.

Nguồn: VOV.VN